Ergonomian merkitys toimistotyössä

The importance of ergonomics in office work

Miksi työergonomiaa ei tule vähätellä tai laiminlyödä?

Tämä teksti keskittyy käsittelemään ergonomian merkitystä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavana asiana, eritoten toimistoympäristössä. Asia voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta todellisuudessa se harvoin on. Blogia varten on myös haastateltu Hanna Ojutkangas (ergonomia-asiantuntija / ErgoFinland). Kenellä on vastuu huolehtia työergonomiasta? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niihin liitännäiset syyt ovat heti hengitystieinfektioiden jälkeen yleisin syy lääkärikäynneille. Kansalaisten riittävä toimintakyky on meidän kaikkien turva, johon voidaan päätöksillä vaikuttaa. 

Kenellä on siis vastuu huolehtia hyvästä työergonomiasta? 

Asiassa on toki maakohtaisia eroavaisuuksia, mutta Suomessa työnantajalla on velvollisuus huolehtia työpaikan ergonomiasta. Käytännössä hyvällä työergonomialla tarkoitetaan työntekoon liittyvien rakenteiden, kuten kalusteiden, työvälineiden, työympäristön ja työmenetelmien sopimista työntekijöille, jokaisen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet huomioiden. Työterveyshuollolla on velvollisuus antaa tietoa työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvissä asioissa, sekä tarvittaessa tehdä työpaikkaselvitys, jossa kartoitetaan työhyvinvointiin – kuten ergonomiaan – liittyvät seikat. Tarvittaessa työterveyshuollolla on myös velvollisuus osallistua työympäristön muutosten suunnitteluun. Jokaisella työntekijällä puolestaan on velvollisuus tuoda työnantajan tietoon omat toiveet ja tarpeet liittyen työergonomiaan ja -hyvinvointiin. 

 Ergonomia-asiantuntijan havainnot toimistoergonomiasta 

Hanna Ojutkangas työskentelee ergonomia-asiantuntijana (ErgoFinland Oy) ja antaa tietoa erilaisista kalusteista ja ergonomisista toimistotarvikkeista pyrkien etsimään jokaisen yrityksen ja yksilön tarpeisiin sopivat ratkaisut. Kysyttäessä, mihin seikkoihin hänen huomionsa on kiinnittynyt toimistoja kiertäessä, ja mitä ergonomiassa ei tavallisesti olla otettu huomioon, Hanna vastasi iloksensa huomanneen, että Suomessa säätöpöydät alkavat olla jo vakiokaluste toimistoissa, mikä mahdollistaa asentojen vaihtelun ja liiallisen istumisen tauottamisen. Hannan mukaan sähköpöydät ovat kuitenkin usein säädetty istuma-asentoon, eikä niistä säädetä riittävän usein ja siten saada niistä sitä hyötyä, mitä niistä saatavissa olisi. ”Työpäivän aikana säätöpöytää pitäisi säätä useasti istuma-asennosta seisoma-asentoon, tehdä töitä välillä seisten, välillä istuen ja välillä esimerkiksi aktiivituolilla tai työtuoli yläasentoon säädettynä, jotta saadaan vaihtelevuutta työasentoihin. Seisoessa Gymba® Aktivointilauta aktivoimaan koko kehoa.” Hanna summaa. 

 Toimistotyö ja selkävaivat? 

Hannan käsityksen mukaan toimistotyöntekijöiden selkävaivat johtuvat yleisimmin liiallisesta paikallaanolosta ja yksipuolisesta kuormituksesta. Huono työtuoli ja puutteellinen ergonomia voi myös provosoida selkävaivoja. Hanna tuo esille, että työntekijän omat tavat ja tottumukset ovat myös keskeisessä roolissa: ”Tuolista olisi noustava ylös vähintään 30 minuutin välein, ja mikäli työtuoli on säädettävä, on säädöt opeteltava niin, että tuoli on omalle vartalolle oikein säädetty. Jos seistään pitkään kovalla lattialla, voi sekin aiheuttaa selkävaivoja ja alaraajojen nivelten vaivoja. Tällöin isot lihasryhmät joutuvat tekemään staattista työtä ja seisotaan helposti huonossa asennossa.” 

 Hannan ergonomiavinkit selkävaivojen ennaltaehkäisyyn ja niistä kärsiville: 

  • Huolehdi hyvästä ergonomiasta
  • Opettele käyttämään työvälineitä oikein: opettele säädöt ja käytä niitä. 
  • Ennen työtuolin hankintaa, kokeile erilaisia tuoleja, jotta löydät sen, mikä sopii itselle. Markkinoilla on paljon työtuoleja, jotka mahdollistavat kehon luontaisen liikkeen istumisen lomassa; työtuoleja, aktiivituoleja sekä toimistopalloja
  • Korkeussäädettävä työpöytä on hyvä olla, jotta saa vaihtelevuutta työasentoihin. Sähkösäädettäviä työpöytiä on myös muistipaikallisia, jolloin omat istuma- ja seisomakorkeudet voidaan tallentaa.
  • Tee välillä töitä seisten. Käytä Gymba® Aktivointilautaa tai välillä työpistemattoa keventämään nivelkuormitusta. 


Ergonomian merkitys työyhteisön hyvinvointiin


Ennaltaehkäisy tuki- ja liikuntaelinvaivoissa on ensisijaisen tärkeää, sillä kerran tulleet vaivat uusiutuvat herkästi. Niissä työpaikoissa, joissa panostetaan ennaltaehkäisyyn ja ergonomiaan ylipäätään, terveydenhuollolliset kustannukset (kuten sairauspoissaolot) ovat pienempiä, ja usein työntekijöiden vaihtuvuus on myös vähäisempää, sillä kyse ei ole vain yksittäisistä ergonomisista ratkaisuista, vaan koko työkulttuuriin vaikuttavasta ilmiöstä. Kun työnantaja panostaa työympäristöön ja ergonomiaan, viestii se työntekijälle, että hänestä välitetään, ja työntekijät ovat terveempiä ja tuottavampia. Kun työntekijällä on tunne, että hän on arvokas, myös sitoutuneisuus kasvaa.

 Miten rakentaa ergonominen ja viihtyisä työympäristö? 

Hyvä ja ergonominen työympäristö ei ole ainoastaan hyvä pöytä ja tuoli. Oikeanlaisella valaistuksella, akustiikalla ja sisustuksella – kuten huonekasveilla – on suuri merkitys työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta. Monimuotoisessa työpaikassa otetaan huomioon myös eri tavoin työtä tekevät, ja yksilöillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin niin paljon, kun se vain on mahdollista. Taukojumpat ja liikkuvaan elämäntapaan kannustava ilmapiiri tukee ja kannustaa työntekijöitä myös arjen valinnoissa vaikuttaen heidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa. Yhteiset palaverit voidaan esimerkiksi myös päättää pitää seisten istumisen sijaan. Kalustehankintoja tehtäessä asiantuntijoiden hyödyntäminen on erittäin suositeltavaa – esimerkiksi sama työtuoli harvoin sopii kaikille. Ammattilainen osaa myös ottaa huomioon niitä asioita, joita ei itse edes osaisi ajatella. Työfysioterapeuteilta saa vinkkejä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kun näitä palveluja käytetään etupainotteisesti ennen kuin ongelmia alkaa ilmetä, selvitään paljon pienemmillä kustannuksilla. 

 Käytetyt lähteet: 

 https://www.ergofinland.fi/campaign/x-toimistoratkaisut/c1002 https://www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyohyvinvointi-tyosuojelu-ja-tyoelaman-kehittaminen/ergonomia/ https://www.minilex.fi/a/ty%C3%B6nantajan-velvollisuus-huolehtia-ergonomiasta 

 https://www.wellics.com/blog/workplace-ergonomics