Täydellinen seisomatyöpiste – mistä se rakentuu?

Perfect standing workstation

Seisomatyöpisteet ovat yleistyneet toimistotyöskentelyssä valtavasti viimeisten vuosien aikana. Toimistoille hankitaan lähes poikkeuksetta korkeussäädettäviä työpöytiä sekä erilaisia apuvälineitä, ja erityisesti edeltävät ”koronavuodet” saivat ihmiset panostamaan myös kotitoimistoihinsa. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, millainen seisomatyöpiste on. Mutta mistä sitten täydellinen seisomatyöpiste koostuu? Mitä tulee ottaa huomioon?

Ensimmäinen asia seisomatyöpistettä rakennettaessa on tietenkin se, että työskentelytaso nostetaan seisomakorkeudelle. Markkinoilla on valtavasti erilaisia vaihtoehtoja korkeussäädettäville pöydille kaikenlaisiin tarpeisiin. Kotitoimistoilla suosiotaan ovat kasvattaneet erilaiset tavallisen pöydän päälle asetettavat tuotteet, jotka nostavat työskentelytason seisomakorkeudelle. Olipa valinta sitten mikä hyvänsä, keskeisintä on valita seisomatyöpisteelle sellainen ratkaisu, joka mahdollistaa työskentelyn seisten niin, että kädet voivat levätä rentoina työtasolla. Tämä vähentää merkittävästi yläselkä- ja hartiaseudun vaivoja sekä vähentää käsien niveliin kohdistuvaa painetta.

Kun seisomatyöpisteelle on valikoitunut sopiva työtaso, on seuraavaksi huomioitava se, että näyttöpäätteen saa sopivalle korkeudelle, jotta niskan ja pään asento pysyy hyvänä. Näyttö on optimaalisella korkeudella silloin, kun sitä katsoo hieman alaviistoon, mikä vähentää silmiin ja niskaan kohdistuvaa painetta. Erilliset tietokoneiden näytöt ovat nykyään pääsääntöisesti korkeussäädettäviä, mutta mikäli seisomatyöpisteellä on käytettävissä vain kannettava tietokone, on tärkeää hankkia sellainen apuväline (esimerkiksi Gymba-läppäriteline), jolla myös kannettavan tietokoneen näytön saa optimaaliselle korkeudelle. Tällöin on suositeltavaa hankkia myös erillinen näppäimistö, jotta käsivarsien ja ranteiden ergonomia pysyy hyvänä.

Kolmas keskeinen asia seisomatyöpisteellä on miettiä sitä, minkä päällä ja miten seisoo. Valitettavan usein näkee, että tämä asia on jätetty huomiotta, vaikka todellisuudessa tämä on vähintäänkin yhtä tärkeä asia kuin edellä mainitut kaksi. Huonoin vaihtoehto lienee se, että seisoo staattisesti kovalla alustalla. Kehojamme ei ole tarkoitettu pysymään paikallaan, vaan ne kaipaavat liikettä. Tästä seuraa se, että verrattain nopeasti seisominen alkaa tuntua epämukavalta ja alamme siirtelemään painoa puolelta toiselle ja kovalla alustalla se tarkoittaa sitä, että kadotamme hyvän ryhdin. Kovalla alustalla myös jalat väsyvät nopeammin. Jos alusta, jolla seisotaan, ei ole kunnossa, seisomatyöpiste jää helposti vähäkäyttöiseksi tai jopa käyttämättä kokonaan, sillä siinä työskentelyä ei koeta mielekkääksi.

Millainen alusta seisomatyöpisteellä sitten tulisi olla? Markkinoilla on paljon sekä erilaisia mattoja että lautoja, jotka on kehitetty nimenomaan seisomatyöpisteelle. Jonkinlainen seisontamatto lienee minimihankinta, mikäli toivoo seisomatyöpisteen olevan miellyttävämpi. Mattojen haasteena on kuitenkin se, että seisominen jää edelleen helposti staattiseksi, mikä ei ole ergonomian ja terveyden kannalta paras vaihtoehto. (Staattisen ja dynaamisen seisomisen eroista terveydellisestä näkökulmasta voit lukea lisää täältä.) Laudan päällä seisominen muuttaa seisomatyöpisteen staattisesta dynaamiseksi, mutta monien lautojen haasteena puolestaan on se, että niiden päällä seisominen voidaan kokea haastavaksi, mikä voi häiritä keskittymistä työntekoon. Paras alusta on siis sellainen, joka helpottaa hyvän ryhdin ylläpitämistä, mahdollistaa luonnollisen liikuskelun, ja jonka päällä on miellyttävä ja helppo seisoa. Gymba-lauta vastaa näihin kaikkiin kriteereihin ja on nimenomaan kehitetty seisomatyöpisteelle lisäämään ergonomiaa ja aktiivisuutta.

Täydellistä seisomatyöpistettä rakentaessa huomioi siis ainakin nämä:
· Korkeussäädettävä pöytä tai pöydän päälle laitettava ratkaisu
-> vaikutus: ylärangan optimaalinen asento

· Korkeussäädettävä tietokoneen näyttö tai läppäriteline
-> vaikutus: niskan ja pään optimaalinen asento
· Alusta, jonka päällä seisot
-> vaikutus: edesauttaa hyvän ryhdin ylläpitämistä ja vähentää jalkoihin kohdistuvaa painetta tehden seisomisesta miellyttävää